Автобуски Превоз

ХАК БУС

СЛОВАЧКА- ЧЕШКА

*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА  ВО 13:00 ч

Град OW RT OW CHD до 9,99 год. RT CHD до 9,99 год. Враќање среда сабота
БРАТИСЛАВА 3100 ден. 6200 ден. 3100 ден. 5580 ден. 23:00 ч
БРНО 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден. 20:45 ч
ПРАГА 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден. 19:45 ч
ТЕПЛИЦЕ 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден. 16:30 ч

Имате прашање?

Нашиот тим за продажба е достапен 24-7
да одговори на вашите прашања