Автобуски Превоз

РАДИКА ПРЕВОЗ

СЛОВЕНИЈА

*СЕКОЈ ДЕН ВО 15:30 ч

Град OW RT OW CHD до 9,99 год. RT CHD до 9,99 год. Враќање секој ден
ЉУБЉАНА 3720 ден. 6200 ден. 2480 ден. 4340 ден.  Во 15:00 автобуска
СЕЖАНА 4340 ден. 7440 ден 3100 ден. 5580ден.  
ПОНТЕДЕПРИЛО 4960 ден 9300 ден 3720 ден. 6820 ден.  
НОВА ГОРИЦА 4340 ден 7440 ден 3100 ден. 5580 ден  
МЕШТРЕ 4960 ден 9300 ден 3720 ден. 6820 ден  
САНЗАНОНЕ 5580 ден 9920 ден 4340 ден 7440 ден  
МАЛФАКОНЕ 4340 ден 7440 ден 3100 ден 5580 ден  

Имате прашање?

Нашиот тим за продажба е достапен 24-7
да одговори на вашите прашања