Автобуски Превоз

ДУРМО ТУРС

ИТАЛИЈА

*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА  ВО 20:30 ч

Град OW RT OW CHD до 11,99 год. RT CHD до 11,99 год. Враќање среда петок
ТРИЕСТЕ 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 8060 ден. 22:30 ч
МЕШТРЕ 4960 ден. 9300 ден. 3720 ден. 8060 ден. 22:00 ч
ПАДОВА 5580 ден. 10.540 ден. 4340 ден. 8060 ден. 21:00 ч
ВЕРОНА 5580 ден. 10.540 ден. 4340 ден. 8060 ден. 20:00 ч
ТРЕНТО 5580 ден. 10.540 ден. 4340 ден. 6820 ден. 18:00 ч
БОЛЗАНО 6200 ден. 11.780 ден. 4340 ден. 5580 ден. 17:00 ч

*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА  ВО 11:30 ч

Град OW RT OW CHD до 11,99 год. RT CHD до 11,99 год. Враќање среда сабота
МОНСЕЛИЧЕ 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден. 15:30 ч
ФОРЛИ 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден. 15:00 ч
РАВЕНА 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден. 14:30 ч
РИМИНИ 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден. 13:30 ч
ПЕСАРО 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден. 12:50 ч
ФАНО 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден. 12:30 ч
ПОРТО РЕЧАНАТИ 4960 ден. 9300 ден. 3100 ден. 5580 ден. 11:30 ч
МАЧЕРАТА 4960 ден. 9300 ден. 3100 ден. 5580 ден. 11:00 ч
ЧИВИТА НОВА 4960 ден. 9300 ден. 3100 ден. 5580 ден. 10:30 ч
ТЕРАМО 4960 ден. 9300 ден. 3100 ден. 5580 ден. 09:00 ч
ЛАКУИЛА 4960 ден. 9300 ден. 3100 ден. 5580 ден. 08:00 ч
РОМА 5580 ден. 15.540 ден. 3100 ден. 5580 ден. 06:00 ч

 

ХАК БУС

ИТАЛИЈА

*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА  ВО 10:00 ч

Град OW RT OW CHD до 9,99 год. RT CHD до 9,99 год. Враќање среда и сабота
БОЛОЊА 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
ФИРЕНЦА 5580 ден. 10.540 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
КОЛЕ ВАЛ ДЕНСА 5580 ден. 10.540 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
МОНТЕСПЕРТОЛИ 5580 ден. 10.540 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
ПОНТЕ ДИ ФЕРО 6200 ден. 11.160 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
ФОЛИЊО 6200 ден. 11.160 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
СПОЛЕТО 6200 ден. 11.160 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
АРЕЗО 6200 ден. 11.160 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
ТЕРНИ 6200 ден. 11.160 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
РИЕТИ 6200 ден. 11.160 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
ЛАКУИЛА 6200 ден. 11.160 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
СИЕНА 6200 ден. 11.160 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
ГРОСЕТО 6200 ден. 11.160 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
ВИТЕРБО 6200 ден. 11.160 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
ОРТЕ 6200 ден. 11.160 ден. 3100 ден. 5580 ден.  

*СЕКОЈА СРЕДА И САБОТА  ВО 14:00 ч

Град OW RT OW CHD до 9,99 год. RT CHD до 9,99 год. Враќање среда сабота
ТРСТ 3100 ден. 5580 ден. 2480 ден. 4960 ден.  
ПОРТУГУАРО 3100 ден. 5580 ден. 2480 ден. 4960ден.  
МЕШТРЕ 3100 ден. 5580 ден. 2480 ден. 4960 ден.  
ПАДОВА 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
ВЕНЕЦИЈА 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
ВЕРОНА 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
ДЕСЕНЗАНО 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
БРЕША 4340 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
БЕРГАМО 4960 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
МИЛАНО 4960 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
НОВАРА 4960 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
АЛЕКСАНДРИЈА 4960 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
АСТИ 4960 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден.  
АЛБА 4960 ден. 8060 ден. 3100 ден. 5580 ден.  

Имате прашање?

Нашиот тим за продажба е достапен 24-7
да одговори на вашите прашања