Contact Information

Main Office

Telephone: +389 2 3118-263

Bus Station Office

Telephone: +389 2 2402-394

Airport Alexander the Great

Telephone: +389 2 2566-668

More information

CROATIA

Carrier - HAFET Tours

Релација денови на поаѓање време на поаѓање цена на билет во еден правец цена на повратен билет деца до 10 год
СЛ.БРОД четврток,недела 18 30 3100,00 ден 5,580,00 ден 1860,00/3410,00
ЗАГРЕБ четврток,недела 18 30 3100,00 ден 5,580,00 ден 1860,00/3410,00
КАРЛОВАЦ четврток,недела 18 30 3100,00ден 5,580,00 ден 1860,00/3410,00
РИЈЕКА четврток,недела 18 30 3720,00 ден 6,820,00 ден 2170,00/4030,00
РОВИЊ четврток,недела 18 30 3720,00 ден 6,820,00 ден 2170,00/4030,00
ПОРЕЧ четврток,недела 18 30 3720,00 ден 6,820,00 ден 2170,00/4030,00
НОВИ ГРАД четврток,недела 18 30 3720,00 ден 6,820,00 ден 2170,00/4030,00
ДУБРОВНИК среда,сабота 13 00 3100,00 ден 5,580,00 ден 1860,00/3410,00
ПЛОЧЕ среда,сабота 13 00 3410,00 ден 5,580,00 ден 2170,00/4030,00
МАКАРСКА среда,сабота 13 00 3410,00 ден 5,580,00 ден 2170,00/4030,00
СПЛИТ среда,сабота 13 00 3720,00 ден 6,200,00 ден 2170,00/4030,00

Превозник Домино Лине

Релација денови на поаѓање време на поаѓање цена на билет во еден правец цена на повратен билет деца до 10 год повратна
ЗАГРЕБ среда,петок и недела   21 30  ч   3100   5580   1550.00/2790.00  
РИЈЕКА среда,петок и недела   21 30 ч   3720   6820   1860.00/3410.00  
ПУЛА среда,петок и недела   21 30 ч   3720   6820   1860.00/3410.00  
РОВИЊ среда,петок и недела   21 30 ч   3720   6820   1860.00/3410.00  
ПОРЕЧ среда,петок и недела   21 30 ч   3720   6820   1860.00/3410.00  

Partners